Ritningar

Ritningarna ska visa vad det är som ska göras, hur stort det är och hur det kommer att se ut. Om du kan rita med linjal och kan rita i skala kan du ofta rita själv. Nedan hittar du några olika ritningsexempel.

Ritningar som vanligtvis krävs för att söka bygglov är

  • planritning i skala 1:100 d v s 1 meter i verkligheten motsvarar 1 cm på ritningen. Eftersom tillgängligheten för rörelsehindrade ska prövas redan i bygglovet ska till exempel planlösning i hygienrum och dörrbredder framgå av denna ritning
  • sektion (genomskärning) i samma skala
  • fasader (utseendet) från alla håll som berörs av det som ska göras, också i 1:100
  • situationsplan

Ritningarna ska vara fackmässigt utförda, skalenliga och måttsatta samt ensidiga. Ej rutat eller randigt papper. Skickas handlingar in via e-post ska helst de vara i formatet PDF eller Word, fotografier av handlingar godtas ej.

Situationsplan (tomtkarta)

Normalt skala 1:500 (1 cm på kartan = 5 m i verkligheten.)
Underlaget till situationsplan kan du få från oss och är det ett lite större bygge kan det krävas en nybyggnadskarta som du beställer hos oss, där det finns lite mer uppgifter om markhöjder, planbestämmelser och avloppsanslutningar bland annat.

På situationsplanen ritar du in och måttsätter det som ska göras. Dels yttermått på en byggnad eller liknande och dels avstånd från tomtgräns eller en befintlig byggnad.
Du hittar ett exempel på situationsplan nedan.

Till toppen av sidan