Skriv ut tomtkarta

Nu kan ni få ut en PDF-karta över er tomt i A4-format. För att få ut en karta så behöver tomten ha en adress.
Tomtkartan är ett enkelt utdrag ur kommunens och lantmäteriets baskartor över en fastighet. Den innehåller fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, byggnader, vägar, gatunamn, adressnummer med mera. Ingen kontroll av området i fält har skett. Tomtkartan kan användas i ansökningar av enklare slag som ej är i närhet av gräns.

Så här går det till: Skriv in er adress. En PDF med er tomtkarta skapas. Ladda ner PDF:en. Skriv ut den. Tänk på att kartan måste skrivas ut skalenligt när den ska användas i en bygglovsansökan eller en anmälan. Skriv ut på A4 papper, välj stående eller liggande efter hur kartan skapats. Skriv ut i verklig storlek, inte anpassad.

Rita in ditt förslag och skicka in kartan tillsammans med er ansökan till Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen, Herrgårdsgatan 37, 693 80 Degerfors.

Tomtkartan kan inte skapas om tomten är större än vad som täcks på A4-format. Om så skulle vara fallet så kontakta 0586-481 00 (växel) så hjälper vi er att ta fram en större karta.

Till toppen av sidan