Riva, rivningslov

Inom områden med detaljplan krävs rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader, om inte annat har bestämts i planen.

Rivningslov behövs inte för att riva byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov.
Ansvaret för att det som görs blir riktigt gjort ligger på byggherren, det vill säga den som bygger åt sig eller låter någon annan bygga åt sig. Vår roll på miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen är att vi genom rådgivning och tillsyn ska se till att byggherren tar sitt ansvar.

Vad ska ansökan eller anmälan innehålla?

När du söker rivningslov eller gör en rivningsanmälan ska du skicka in:

  • en ansökningsblankett
  • en situationsplan där byggnaden du tänker riva är markerad
  • en rivningsplan och ett förslag till kontrollplan
  • förslag på kontrollansvarig, om det är en större rivning. Läs mer under kontrollansvarig.

När får du påbörja arbetet?

Du måste alltid ha ett startbesked innan du får påbörja rivningen och du måste alltid ha ett slutbesked efter avslutad rivning. Läs mer om detta under startbesked och slutbesked.

När du fått ett rivningslov måste rivningen påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från det datum lovet vunnit laga kraft. Om tiden har gått ut måste du söka nytt rivningslov.

När du gjort en rivningsanmälan och fått ett startbesked måste du vara klar med rivningen inom startbeskedets giltighetstid annars måste ett nytt startbesked utfärdas. Startbeskedet för en anmälan gäller i två år.

Till toppen av sidan