Kontrollansvarig

När du ska genomföra större bygg-, rivnings- och markåtgärd behövs i många fall en kontrollansvarig (KA). Den som bygger (byggherren) har ansvaret för att bygglagstiftningens krav uppfylls, ansvaret gäller även om det finns en kontrollansvarig. KA ska vara till din hjälp när du som byggherre ska genomföra ett bygge. Vi har två kontrollansvariga verksamma i Degerfors och någon i Karlskoga. 

Till toppen av sidan