Kontrollansvarig

När du ska genomföra större bygg-, rivnings- och markåtgärd behövs i många fall en kontrollansvarig. Den som bygger (byggherren) har ansvaret för att bygglagstiftningens krav uppfylls, ansvaret gäller även om det finns en kontrollansvarig. Den kontrollansvarige ska vara till din hjälp när du som byggherre ska genomföra ett bygge. Certifierade kontrollansvariga finns listade på certifieringsorganens webbplatser:

- https://publiccert.ri.se/sv/Person/List Länk till annan webbplats. (RISE (Research Institutes of Sweden AB))

- https://idun.kiwa.se/certificates Länk till annan webbplats. (Kiwa Certification AB)

Till toppen av sidan