Installera eldstad

Installation av en eldstad kräver i regel inte ett bygglov utan endast en anmälan.
Med eldstad menas kaminer, vedspisar, kakelugnar, öppen spis, insats i öppen spis och värme- eller bränslepannor (olja, ved och pellets). Till en eldstad hör även en rökkanal, skorstenen.

Om du vill byta ut din befintliga eldstad ska du göra en anmälan om:

  • du ska använda ett annat bränsleslag (till exempel från olja till pellets)
  • den nya eldstaden är tyngre och påverkar byggnadens konstruktion
  • bytet medför murningsarbete
  • Byte av eldstad till likvärdig med avseende på typ, storlek, effekt, rökgastemperatur och anslutning till rökkanal är inte anmälningspliktigt

Om du förändrar husets utseende genom att rökröret placeras utanpå fasaden kan du behöva ansöka om bygglov.

I Boverkets byggregler finns bestämmelser om utförandet som exempelvis eldstadsplan, minsta avstånd till brännbar byggnadsdel, täthet med mera. Skorstenshöjden bör vara minst 1 meter över takbeläggningen och mynna över nock, detta för att minska risken för att röken blir till olägenhet för omgivningen. För att sotaren skall kunna utföra sitt arbete behövs takskyddsanordningar som exempelvis stegar, glidskydd med mera.

Du behöver skicka in följande

När du gör en anmälan om installation av eldstad/rökkanal ska du skicka in:

Om du ska ansluta din eldstad till en befintlig rökkanal (skorsten), kan du istället för ritningar, bifoga ett foto över platsen där eldstaden ska stå samt ett foto på fasaden som visar var befintlig skorsten är belägen och hur hög den är.

Vad behöver du tänka på vid installation?

Du måste alltid ha ett startbesked innan du får påbörja arbetet. Startbeskedet gäller i två år. Du ska färdigställa din eldstad/rökkanal inom den tiden annars måste ett nytt startbesked utfärdas.

När arbetet är klart kontrollerar sotaren att hela installationen utförts på rätt sätt och utfärdar ett sakkunnighetsbevis som skickas till dig. Med hela installationen menas att även takskyddsanordningarna det vill säga takstegar, glidskydd med mera ska vara godkända och korrekt monterade.

Du måste ha ett slutbesked för eldstaden. Slutbesked kan ges när installationen är helt godkänd och kontrollplanen är ifylld, signerad och inskickad tillsammans med sotarens besiktningsintyg till miljö- och samhälssbyggnadsavdelningen.

Innan eldning i eldstaden sker första gången måste hela installationen vara besiktad och godkänd av sotaren.

Till toppen av sidan