Säkerhet på tak

Bra taksäkerhet är en förutsättning för sotning och brandskyddskontroll. Det ska vara en säker tillträdesväg från marken till skorsten så att sotarna kan utföra sitt arbete på ett tryggt sätt.

Vad är taksäkerhet?

Taksäkerhet är ett samlingsbegrepp på olika steganordningar, takbryggor, glidskydd och liknande som är avsedda att placeras på tak och vara fastmonterade.

Hur ska taksäkerheten se ut?

Det ska vara en säker tillträdesväg hela vägen från marken till skorsten. Det kan innebära en markstege som hakas i ett glidskydd och sedan takstege på tak upp till skorsten. Det kan också vara en invändig uppgång med taklucka och sedan en takbrygga fram till skorsten.

Varför taksäkerhet?

Sotaren eller skorstensfejarteknikern får inte utföra ett arbete där de riskerar att skada sig genom fall från stege, tak eller skorsten.

Om fastigheten saknar taksäkerhet kan inte det brandförebyggande arbetet utföras, och därför finns heller inte ett skäligt brandskydd. Utan taksäkerhet är det alltså inte säkert att använda eldstaden. Är du osäker på om du har ett tillräckligt takskydd, kontakta sotaren eller annan sakkunnig för rådgivning.

Till toppen av sidan