Förenklad delgivning

Bygg- och miljönämnden använder sig i regel av så kallad förenklad delgivning. Syftet med delgivning är att myndigheten ska få bekräftat att en person eller företag har tagit emot en viss handling.

Om bygg- och miljönämnden ska delge enskild person eller företag en handling i ett ärende kan förenklad delgivning komma att användas.

Det går till på följande sätt:

  1. Den handling/beslut som ska delges skickas från bygg- och miljönämnden som vanligt brev till uppgiven adress.
  2. Två arbetsdagar senare skickar bygg- och miljönämnden ytterligare ett brev innehållande ett särskilt meddelande om att handlingen enligt ovan har skickats ut till dig. Om du får brevet med särskilt meddelande men inte har fått själva handlingen/beslutet, ska du snarast anmäla det till bygg- och miljönämnden.
  3. Delgivningsmottagaren anses delgiven när två veckor har förflutit från det att handlingen (första brevet) skickades. Därefter har mottagaren tre veckor på sig att överklaga beslutet, totalt fem veckor från att beslutet skickats ut. Det tar alltså 5 veckor efter att beslutet skickats till att det har vunnit laga kraft.

En förutsättning för att använda förenklad delgivning är att delgivningsmottagaren har fått information om att delgivningssättet kan komma att användas. Delgivningsmottagaren anses delgivning när två veckor har förflutit från det att handlingen skickades.

Handlingar kan skickas med förenklad delgivning så länge som ärendet pågår.

Det är inte säkert att förenklad delgivning kommer att användas. I så fall sker delgivning på annat sätt, vilket kan betyda att du måste gå till postens utlämningsställe och hämta din handling, så kallat mottagningsbevis.

Du kan läsa mer om förenklad delgivning i Delgivningslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (2010:1932) 22-26§§.

Till toppen av sidan