Marklov

Om man inom område med detaljplan genom schakt eller fyllning ändrar höjdläget "avsevärt", som det står i Plan- och bygglagen, krävs att man söker marklov.

Vad som är "avsevärt" finns inte angivet, men 0,5 m kan vara en riktlinje. Schakt eller fyllning i samband med en bygglovspliktig åtgärd kräver inte ett separat marklov utan där prövas frågan i bygglovet.

Du behöver skicka in följande

När du söker marklov ska du skicka in:

  • ansökningsblankett
  • en situationsplan som visar vart markens höjdläge blir förändrat samt markhöjder före och efter åtgärden
  • marksektion där man ser ny och befintlig marklinje
  • förslag på kontrollansvarig om det är ett större markarbete. Läs mer på sidan "kontrollansvarig".

När får jag börja?

Du måste alltid ha ett startbesked innan du får påbörja arbetet samt alltid ett slutbesked när arbetet är avslutat. Läs mer om detta under startbesked och slutbesked.

Du måste starta åtgärden inom två år och avsluta inom fem år från och med datum för beslutet. Om tiden har gått ut måste du söka nytt lov.

Till toppen av sidan