Skriv ut tomtkarta

 Tomtkartan är ett enkelt utdrag ur kommunens och lantmäteriets baskartor över en fastighet. Den innehåller fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, byggnader, vägar, gatunamn, adressnummer med mera. Ingen kontroll av området i fält har skett. Tomtkartan kan användas som underlag för en situationsplan i ansökningar av enklare slag som ej är i närhet av gräns.

På Lantmäteriets hemsida kan du som fastighetsägare logga in på www.lantmateriet.se/minfastighet och hitta en tomtkarta att utgå ifrån när du gör din situationsplan alternativt fyller du i din adress nedan.

Så här går det till: Skriv in er adress. En PDF med er tomtkarta skapas. Ladda ner PDF:en. Skriv ut den. Tänk på att kartan måste skrivas ut skalenligt när den ska användas i en bygglovsansökan eller en anmälan. Skriv ut på A4 papper, välj stående eller liggande efter hur kartan skapats. Skriv ut i verklig storlek, inte anpassad.

Rita in ditt förslag och skicka in situationsplanen tillsammans med er ansökan till Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen, Herrgårdsgatan 37, 693 80 Degerfors.

Tomtkartan kan inte skapas om tomten är större än vad som täcks på A4-format. Om så skulle vara fallet så kontakta 0586-481 00 (växel) så hjälper vi er att ta fram en större karta.

Till toppen av sidan