Tekniskt samråd

Innan du får börja bygga måste du få ett startbesked. För att få ett startbesked ska vi ha haft ett tekniskt samråd. I enklare ärenden ges startbesked samtidigt som bygglov. För att få startbesked ska du alltid lämna in ett förslag till kontrollplan.

Vid det tekniska samrådet går vi igenom vilka handlingar som krävs för att få ett startbesked. Vi önskar gärna att ett förslag till kontrollplan inlämnas senast en vecka innan tidpunkten för mötet.

Vilka handlingar du ska lämna in beror på vad du ska bygga. Men ofta behöver du lämna in handlingar som ger en beskrivning av materialval, konstruktion och dess bärförmåga, energiberäkning, barnsäkerhet, brandsäkerhet, fuktsäkerhet.

Till toppen av sidan