Tekniskt samråd

I vissa större ärenden krävs först ett tekniskt samråd innan startbesked. Krävs ett tekniskt samråd så har du redan i din ansökan angett en kontrollansvarig, läs mer under kontrollansvarig.

Vid det tekniska samrådet går vi tillsammans med dig och den kontrollansvarige igenom de handlingar som skickats in för att få ett startbesked. Handlingar inför ett tekniskt samråd ska inlämnas senast en vecka innan tidpunkten för mötet.

Vilka handlingar du ska lämna in beror på vad du ska bygga. Men ofta behöver du lämna in handlingar så som konstruktionsdokumentation, beräkning av primärenergital, brandsäkerhet, fuktsäkerhet. Vilka handlingar som krävs framgår i den kallelse du får till mötet.

Till toppen av sidan