Cykla

Cykelvägen mellan Karlskoga och Degerfors kommun är ett utmärkt sätt att ta sig mellan orterna. I Degerfors har vi också ett bra cykel- och gångnätverk för dig som smidigt vill ta dig genom tätorten på mindre än 15 minuter.

För att nå våra miljö-, energi- och klimatmål måste vi ställa om till ett transportsnålt samhälle. Med vårt cykelvägnät och den nya gång- och cykelvägen till Karlskoga finns goda förutsättningar för ökat hållbart resande.

Utbyggnaden och underhållet av vårt cykelvägssystem ökar säkerheten för cyklister och fotgängare och genom ett attraktivt cykelvägnät vill vi öka cyklandet och minska användingen av bil i kommunen.

Degerfors cykelkarta

Cykelkartan längst ned på sidan visar hur cykelvägnätet ser ut i tätorten. För att cykelvägsystemet ska fungera måste vissa gator användas som cykelstråk.

Var får jag cykla?

I centrum gäller vissa regler för dig som cyklar. Asfalterade ytor är avsedda för cyklister och mopedister, plattor och kullersten är avsedda för gående.

Till toppen av sidan