Källsortering

Här får du information om hur du sorterar ditt avfall och lämnar det som ska återvinnas på rätt plats. Källsortering innebär att skilja på olika typer avfall. Det är enkelt att separera till exempel tidningar, glas och metallförpackningar innan de slängs. Med rätt sortering och hantering bli detta råvaror för tillverkning av nya produkter.

Sortera nedbrytbart mat- och livsmedelsavfall

Från och med 1 januari 2024 ska alla fastighetsägare sortera ut biologiskt nedbrytbart köks- och livsmedelsavfall. Vi arbetar för att alla i kommunen ska ha en brun soptunna för att lämna eller kompostera sitt bioavfall och kommer att dela ut bruna tunnor till alla fastigheter successivt under 2024.

Hämta gratis avfallspåsar

Du kan hämta gratis avfallspåsar för matavfall på tre ställen i kommunen:

  • Utanför återvinningscentralen på Industrigatan 1 i Degerfors
  • Parkeringsplatsen vid ICA i Åtorp
  • Parkeringsplatsen vid Folkets hus i Svartå

Förpackningsåtervinning

Återvinningsstationer hittar du på flera ställen i kommunen. På de här stationerna kan du lämna förpackningar som glas, papp och papper för återvinning.

  • förpackningar (papp, papper, wellpapp, glas, plast, plåt, trä, textil med mera)
  • returpapper (tidningar, direktreklam, kataloger och liknande)
  • glödlampor och vissa belysningsarmaturer
  • retursystem för plastflaskor och metallburkar.

Grovavfall, farligt avfall och invasiva arter

återvinningscentralen kan du lämna större återvinning som kyl- och frys, tvättmaskiner, impregnerat trä, däck och stoppade möbler. Men du kan också lämna elektronik, batterier och trädgårdsavfall. Farligt avfall, dammande avfall och invasiva arter kan du lämna på återvinningststationen på ett säkert sätt.

Elda inte avfall

Kom ihåg att det är förbjudet att elda avfall hemma. När du eldar avfall, oavsett om det sker i fat utomhus eller i egen villapanna, frigörs och bildas en rad skadliga ämnen.

Till toppen av sidan