Gatubelysning

Degerfors Kommun ansvarar för gatubelysningen längs kommunens gator och vägar, med undantag för väg 205, genomfarten i Degerfors och genomfarten i Åtorp och Svartå. De sträckorna ansvarar Trafikverket för.

Cirka 3 000 lampor lyser upp Degerfors kommun för att alla ska ta sig fram på ett säkert och trivsamt sätt. Ljuspunkterna finns vid gator, vägar, cykelbanor, gångvägar, tunnlar, parker och parkeringar. Vi har påbörjat arbetet med att byta ut den gamla belysning mot LED-armaturer för att därigenom minska gatubelysningens energianvändning.

Utöver de ljuspunkter vi ansvarar för så äger andra intressenter belysning inom kommunens geografiska område:

  • Belysning på hus, gård, parkering och servicevägar runt hyreshus och bostadsrättsföreningar tillhör i allmänhet fastighetsägaren eller föreningen.
  • Kommunen själva ansvarar också för belysning på hus och gårdar runt skolor, fritidshem och andra kommunala inrättningar.
  • Utöver dessa exempel finns det också sträckor som är enskild väg eller där ansvaret vilar på en vägsamfällighetsförening.

Felanmälan

Du kan felanmäla trasiga lampor, armaturer eller lyktstoplar till kommunen. Antingen använder du vårt formulär för felanmälan, eller ringer till växeln på 0586-481 00 under deras öppettider.

Om du upptäcker ett allvarligt fel utanför ordinarie arbetstid ska du kontakta Degerfors Energi via beredskapstelefon 0586-636 00. Allvarliga fel som inte kan vänta tills nästa vardag är till exempel påkörd stolpe eller annat fel som kan vara fara för liv och egendom.

Felanmälan av Trafikverkets vägar i Degerfors kommun

Gäller din felanmälan belsyning på väg 205, genomfarten i Degerfors eller genomfarten i Åtorp och Svartå ska du kontakta Trafikverket på telefon 0771-921 92.

När åtgärdas anmälda fel?

Ordinarie översyn av hela anläggningen sker två gånger per år då åtgärdas alla mörka armaturer. Det sker under februari-mars och september-oktober.

Vid felanmälningar under övrig tid på året bedömer vi hur akut felet är och vad det beror på. Under sommarperioden utförs normalt inga åtgärder om det inte gäller större elfel eller trasiga armaturer som innebär trafikfara.

  • Vi åtgärdar direkt när det gäller fel som utgör en fara som till exempel vid risk för elektriska stötar, eller när stora områden är släckta.
  • Vi åtgärdar inom en vecka när det gäller trasiga lampor på gång- och cykelväg under perioden oktober-mars.
  • Vi åtgärdar inom två veckor när två eller flera armaturer i följd är mörka på övriga områden under perioden oktober-mars.

Ovanstående tidsramar för åtgärder kan inte alltid efterlevas beroende på vilken typ av fel det är, till exempel vid kabelfel, på grund av faktorer som leveranstider på materiel.

Nedstängd gatubelysning i Degerfors ytterområden

Kommunen har kopplat bort elförsörjningen till gatubelysningen i vissa av Degerfors ytterområden på grund av allvarliga risker i trafik- och elsäkerheten. En kontroll visade att utrustningen inte uppfyller dagens krav och kommunen arbetar för att ta ned belysningen och ta beslut om den ska ersättas.

De områden som berörs är följande:

  • Nysundsvägen från f.d järnverkets parkering och söder ut till Håkanbol
  • "Kosia" från Hultet och norr ut till Mölle
  • Lilla Strömtorp och norr ut till Jacobs Loge
  • Gräsholmsvägen och norr ut till järnvägskorsning

Läs mer om hur kommunen arbetar med frågan om belysningen i våra ytterområden.

Till toppen av sidan