Gatubelysning

Degerfors Kommun ansvarar för gatubelysningen längs kommunens gator och vägar, med undantag för väg 205, genomfarten i Degerfors samt genomfarten i Åtorp och Svartå. De sträckorna ansvarar Trafikverket för.
Trafikverket nås på telefon 0771-921 921 (kundtjänst) vid fel.

Ca. 3 000 lampor lyser upp Degerfors kommun för att alla ska ta sig fram på ett säkert och trivsamt sätt. Ljuspunkterna finns vid gator, vägar, cykelbanor, gångvägar, tunnlar, parker och parkeringar. Vi har påbörjat arbetet med att byta ut den gamla belysning mot LED-armaturer för att därigenom minska gatubelysningens energianvändning.

Utöver de ljuspunkter vi ansvarar för så äger andra intressenter belysning inom kommunens geografiska område:

  • Belysning på hus, gård, parkering och servicevägar runt hyreshus och bostadsrättsföreningar tillhör i allmänhet fastighetsägaren eller föreningen.
  • Kommunen själva ansvarar också för belysning på hus och gårdar runt skolor, fritidshem och andra kommunala inrättningar.
  • Utöver dessa exempel finns det också sträckor som är enskild väg eller där ansvaret vilar på en vägsamfällighetsförening.

Felanmälan
Vid mörka armaturer eller upptäckta fel görs en felanmälan, du hittar länken längre ner på sidan.
Vid allvarliga fel som till exempel påkörd stolpe eller annat fel som kan vara fara för liv och egendom, utanför ordinarie arbetstid, kontakta Degerfors Energi via beredskapstelefon 0586-636 00.

När åtgärdas anmälda fel?
Ordinarie översyn av hela anläggningen sker två gånger per år då åtgärdas alla mörka armaturer. Det sker under februari-mars och september-oktober.

Vid felanmälningar under övrig tid på året bedömer vi hur akut felet är och vad det beror på. Under sommarperioden utförs normalt inga åtgärder om det inte gäller större elfel eller trasiga armaturer som innebär trafikfara.

  • Vi åtgärdar direkt när det gäller fel som utgör en fara (till exempel vid risk för elektriska stötar), eller när stora områden är släckta.
  • Vi åtgärdar inom en vecka när det gäller trasiga lampor på gång- och cykelväg under perioden oktober-mars.
  • Vi åtgärdar inom två veckor när två eller flera armaturer i följd är mörka på övriga områden under perioden oktober-mars.

Ovanstående tidsramar för åtgärder kan inte alltid efterlevas beroende på felets art, till exempel vid kabelfel, på grund av leveranstider på materiel m.m.

Tänk på att använda reflexer.

Till toppen av sidan