Sophämtning

Alla fastighetsägare ska ha ett abonnemang för sophämtning hos oss. Sopor sorteras dels för återvinning så som förpackningar och dels för annat omhändertagande som till exempel farligt avfall, el-avfall, deponirester och grovavfall. Du väljer själv om du vill sortera ut det organiska avfallet eller låta allt brännbart hushållsavfall gå till förbränning.

I abonnemanget ingår hämtning av restavfall (tidigare kallat brännbart) till förbränning och nedbrytbart köks- och livsmedelsavfall (tidigare kallat matavfall) som blir till biogas. I grundavgiften ingår dessutom att du kostnadsfritt kan lämna miljöfarligt avfall, grovsopor och stort skrymmande avfall på vår bemannade återvinningscentral.

Kompostpåsar hämtar du gratis på återvinningscentralen.

Obligatoriskt att sortera bioavfall från 1 januari 2024

Från och med 1 januari 2024 ska alla fastighetsägare sortera ut biologiskt nedbrytbart köks- och livsmedelsavfall. Vi arbetar för att alla i kommunen ska ha en brun soptunna för att lämna eller kompostera sitt bioavfall och kommer att dela ut bruna tunnor till alla fastigheter successivt under 2024. Detta är en stor förändring för Serviceförvaltningen och abonnemangsförändringarna kommer att hanteras allteftersom de kommer in.

På sophämtningsdagen

 • Ställ gärna ut kärlet kvällen innan alt. senast kl. 06.00 på, av oss, anvisad plats
 • Se till att det är framkomlig väg till kärlet; skotta och sanda vid behov.
 • Tänk på att ställa tunnorna så de inte hindrar brevbäraren
 • Sopa av eventuell snö från locket
 • Knyt ihop soppåsen och kompostpåsen väl
 • Ju bättre paketerat desto mindre risk för nedskräpning hos er
 • Locket på tunnan ska vara stängt - det hindrar sopor från att ramla ner på marken när tunnan töms
 • Överfyll inte kärlen utan kontakta oss om extra hämtning istället
 • Glömde du att ställa ut dina sopkärl? Kontakta oss så gör vi en extra hämtning mot avgift

Sophämtning vid fritidshus 2023

Du hittar alla områden för sophämtning och abonnemangspriser på sidan om sophämtning vid fritidshus och information om abonnemang.

 • Jämna veckor  fr.o.m vecka 20 t.o.m vecka 38.
 • Ojämna veckor  fr.o.m vecka 19 t.o.m vecka 37.

Har du frågor, synpunkter eller vill göra en felanmälan använd något av formulären längst ner på sidan.

Till toppen av sidan