Sophämtning

Alla fastighetsägare ska ha ett abonnemang för sophämtning hos oss. Sopor sorteras dels för återvinning så som förpackningar och dels för annat omhändertagande som till exempel farligt avfall, el-avfall, deponirester och grovavfall. Från och med janiari 2024 kommer det att vara obligatoriskt att sortera bioavfall och restavfall.

I abonnemanget ingår hämtning av restavfall (tidigare kallat brännbart) till förbränning och nedbrytbart köks- och livsmedelsavfall (tidigare kallat matavfall) som blir till biogas. I grundavgiften ingår dessutom att du kostnadsfritt kan lämna miljöfarligt avfall, grovsopor och stort skrymmande avfall på vår bemannade återvinningscentral.

Kompostpåsar hämtar du gratis på återvinningscentralen.

Obligatoriskt att sortera bioavfall från 1 januari 2024

Från och med 1 januari 2024 ska alla fastighetsägare sortera ut biologiskt nedbrytbart köks- och livsmedelsavfall. Vi arbetar för att alla i kommunen ska ha en brun soptunna för att lämna eller kompostera sitt bioavfall och kommer att dela ut bruna tunnor till alla fastigheter successivt under 2024. Detta är en stor förändring för Serviceförvaltningen och abonnemangsförändringarna kommer att hanteras allteftersom de kommer in.

På sophämtningsdagen

 • Ställ gärna ut kärlen kvällen innan alt. senast kl. 06.00 på anvisad plats.
 • Ställ det gröna kärlet först, sedan det bruna med minst 50 cm avstånd mellan dem.
 • Se till att det är framkomlig väg till kärlet; skotta och sanda vid behov.
 • Tänk på att ställa tunnorna så de inte hindrar brevbäraren
 • Sopa av eventuell snö från locket
 • Använd bara papperspåsar för bio- och matavfall, inte en "biobag" av tex. majsstärkelse och lägg inte papperspåsen i en plastpåse.
 • Knyt ihop soppåsen och kompostpåsen väl.
 • Ju bättre paketerat desto mindre risk för nedskräpning hos er.
 • Locket på tunnan ska vara stängt - det hindrar sopor från att ramla ner på marken när tunnan töms.
 • Överfyll inte kärlen utan kontakta oss om extra hämtning istället.
 • Glömde du att ställa ut dina sopkärl? Kontakta oss så gör vi en extra hämtning mot avgift.

Sophämtning vid fritidshus

Sophämtningen vid fritidshus 2024 börjar vecka 19 och 20. Frånjanuari 2024 gäller kravet att sortera ut sitt matavfall även vid fritidsbostaden. Alla abonnenter som har en grön fritidstunna kommer att få en brun tunna om man inte valt att ansöka om egen kompostering av matavfallet.

Du hittar alla områden för sophämtning och abonnemangspriser på sidan om sophämtning vid fritidshus och information om abonnemang.

Har du frågor, synpunkter eller vill göra en felanmälan använd något av formulären längst ner på sidan.

Till toppen av sidan