Avfall och återvinning för företagare

Det är skillnad på avfall från företag och kommunalt avfall. Företagare kan inte lämna sitt avfall på återvinningscentralen på Industrigatan 1 då den endast är till för hushållen.

Här lämnar du företagets avfall och återvinning

Det avfall som uppkommer i företagets verksamhet eller tillverkning är inte kommunalt avfall och ska inte lämnas i kommunala sopkärl. Den avfallshanteringen beställer man hos andra aktörer. Den närmaste Återvinningscentralen som tar emot avfall från företag är Mosserud i Karlskoga.

Kommunalt avfall hos företag

Kommunalt avfall är avfall som uppkommer när människor vistas i en lokal, alltså städsopor och matrester (bioavfall) från matsal, uppehållsytor, omklädningsrum och liknande. Den här typen av avfall har kommunen snavar för att hämta upp. Fastigheten som ett företag använder ska vara ansluten till den centrala insamlingen av kommunalt avfall och det ska finnas tillräckligt med soptunnor som töms av sopbilen.

Alla medarbetare har samma sorteringsansvar när det gäller återvinningsbara förpackning på sin arbetsplats som i sitt hem. Så många förpackningar som möjligt ska återföras till kretsloppet och mängden avfall minska.

Blanda inte företagets avfall med kommunalt avfall

Du får absolut inte ta med de kommunala avfallet i samma insamling som ditt företags avfall. När du blandar kommunalt och företagsavfall räknas hela insamlingen som kommunalt avfall och det har kommunen monopol på att samla in. Det företaget begår då ett lagbrott genom att samla in kommunalt avfall.

Till toppen av sidan