Avgifter, regler och abonnemang

Renhållningstaxan är uppdelad i två delar med en fast avgift och en rörlig avgift. I den fasta avgiften ingår kostnader som inte påverkas av hur mycket och vilket avfall som hämtas, dvs. administration, information, utveckling. Den rörliga avgiften kan du själv påverkan genom att välja abonnemang och storlek på sopkärl.

Den fasta avgiften tas ut per hushåll och år oavsett vilket abonnemang fastighetsägaren väljer. Fakturering sker kvartalsvis, betalning kan ske via faktura, autogiro eller e-faktura. Blankett för ansökan autogiro hittar du under e-tjänster och blanketter.

Den fasta avgiften tas även ut vid uppehåll och vilande abonnemang.

I den rörliga avgift ingår kostnader som abonnenten själv kan påverka, genom t.ex. val av abonnemang, behållarstorlek och hämtningsintervall. Den rörliga avgiften tas ut per kärl/kärlstorlek och inte per hushåll.

Vad ingår i abonnemanget?

I ett abonnemang ingår kärl, hämtning av avfallet och slutligt omhändertagande av avfallet, samt nyttjande av återvinningscentralen. Där kan man lämna farligt avfall, el-avfall, kyl- och frysenheter, trädgårdsavfall, grovavfall samt återvinningsbart material.

Sortera nedbrytbart mat- och trädgårdsavfall

Från och med 1 januari 2024 ska alla fastighetsägare sortera ut biologiskt nedbrytbart köks- och livsmedelsavfall. Vi arbetar för att alla i kommunen ska ha en brun soptunna för att lämna eller kompostera sitt bioavfall och kommer att dela ut bruna tunnor till alla fastigheter successivt under 2024.

Renhållningstaxa

Renhållningstaxan består av en fast avgift som tas ut per hushåll och år samt en rörlig avgift som påverkas av vilket abonnemang man väljer, behållarvolym med mera.

Villa


Skriv tabellbeskrivning här

Abonnemang

Rörlig avgift/år

Fast avgift/år

Total avgift/år

Varannan vecka 140 L restavfall + 140 L bioavfall*

934 kr

1606 kr

2540 kr

Varannan vecka, 190 L restavfall + 140 L bioavfall*

1100 kr

1606 kr

2706 kr

Varannan vecka, 240 L restavfall + 140 L bioavfall*

1267 kr

1606 kr

2873 kr

Var fjärde vecka 140 L restavfall + varannan vecka 140 L bioavfall*

654 kr

1606 kr

2260 kr

Var fjärde vecka, 140 L brännbart, hemkompost**

654 kr

1606 kr

2260 kr

Varannan vecka, 140 L brännbart, hemkompost**

934 kr

1606 kr

2540 kr

Varannan vecka, 190 L brännbart, hemkompost**

1100 kr

1606 kr

2706 kr

Grovsopshämtning efter budning upp till 3 m³1650 kr

* Biologiskt nedbrytbart köks- och livsmedelsavfall, får inte blandas med trädgårdsavfall

** Varmkompost kräver särskild prövning hos miljö och hälsokontoret

*** Efter 2024-01-01 kommer du inte kunna välja osorterat abonnemang. Ansökan om förlängt hämtningsintervall förutsätter utsortering av Bioavfall i egen varmkompost eller anslutning till den centrala insamlingen (brun tunna). Ansökan skickas till Serviceförvaltningen.

Alla priser är beräknade inklusive moms.

Andra avgifter

  • Byte av kärlstorlek 1 gång per 12 månaders period, ingen avgift.
  • Byte av kärlstorlek mer än en gång per 12 månaders period 385 kr per byte.

Fritidshus

Ett säsongabonnemang för fritidshus innebär 10 tömning under perioden maj till september med start v 19 eller 20 och sista tömningen v 37 eller v 38.

* Biologiskt nedbrytbart köks- och livsmedelsavfall, får inte blandas med trädgårdsavfall

Skriv tabellbeskrivning här

Abonnemang

Rörligt pris/säsong

Fast pris/säsong

Totalt pris/säsong

Varannan vecka, 140L restavfall + 140 L bioavfall* 10 ggr

549 kr

803 kr

1352 kr

Varannan vecka, 190 L restavfall + 140 L bioavfall*, 10 ggr

663 kr

803 kr

1466 kr

Varannan vecka, 140 L brännbart + hemkompost, 10 ggr

549 kr

803 kr

1352 kr

Till toppen av sidan