Snöröjning och renhållning

På den här sidan hittar du information om vem som är ansvarig för renhållningen av vägar, gångbanor och cykelvägar i kommunen. Ansvaret delas bland annat av kommunen, vägverket och fastighetsägare.

Degerfors kommun ansvarar för renhållning och snöröjning tillsammans med entreprenörer på gator och vägar där kommunen är väghållare.

Trafikverket är väghållare for väg 205 (genomfarten Degerfors tätort) samt genomfarten genom Svartå och Åtorp samt väg 548 och 549 norrut från Logenkorset respektive korset Gräsholmstorp

Fastighetsinnehavare inom tätbebyggt område har ansvar för gångytan utanför fastigheten. Du kan se vad det innebär under rubriken Fastighetsägarens ansvar.

Snöröjning av gator

Kommunen börjar snöröja efter att det slutat att snöat. För att vara så kostnadseffektiva som möjligt vi vill få med oss all snö på en plogning. Vid extremt långvariga snöfall eller stora mängder snö plogar vi däremot ut innan snöfallet slutar. Vägar i kommunen plogas i en uppgjord ordning och sedan påbörjar vi halkbekämpning.

Prioriteringsordningen för snöröjning är:

 1. Till-/utfartsvägar och gång-/cykelvägar
 2. Matarvägar (tvärgator)
 3. Villavägar

Så kallade ”vingar" som finns på en del gator betraktas på samma sätt som trottoarer och snöröjs därför inte av kommunen utan faller på fastighetsägare.

Grus till halkbekämpning

Allmänheten kan hämta grus för halkbekämpning på följande platser:

Degerfors

 • Korsningen Raka vägen - Industrigatan
 • Lastbilsparkeringen Strömsnäsvägen mot Berget

Svartå

 • Industrivägen, infarten mot Bulten

Åtorp

 • Återvinningsstationen vid idrottsplatsen

Sopning av gator

Efter vintern sopas gator, vägar och gång- och cykelvägar rena från sand och grus. Vi startar när risken för halka är över och prognosen visar vårväder.

Vi uppdaterar listan när områdena är klara allteftersom.

Turordning 2024

 • Bruket, klart
 • Mölle, klart
 • Bossåsen, klart
 • Ängebäck, klart
 • Strömtorp, klart
 • Åtorp, klart
 • Svartå, kompletteras
 • Agen, klart
 • Karlshagen, klart
 • Kvarnberg, klart
 • Hästhagen, klart
 • Ramshöjden, klart
 • Stora Valla
 • Kanada
 • Jannelund

Det är fastighetsägarens ansvar att ta bort ogräs, annan växtlighet och att sopa upp och föra bort skräp, föremål och sand från gångbanor.

Vad händer med sopsanden?

Den uppsamlade sanden tas om hand och transporteras till Återvinningscentralen på Industrigatan.

Ett sorteringsverk tar där hand om sanden och tar bort föroreningar samt skräp. Efter att sanden tvättats i sorteringsverket återanvänds den som fyllnadsmaterial vid olika anläggningsarbeten.

Utsorterat skräp samt föroreningar körs för deponi till Mosseruds avfallsanläggning.

Fastighetsägarens ansvar

Du som fastighetsinnehavare inom tätbebyggt område har följande ansvar för gångytan utanför din fastighet:

 • Ta bort ogräs och annan växtlighet.
 • Sopa upp sand med mera.
 • Avlägsna snö och is.
 • Motverka halka.
 • Hålla rännstensbrunnar fria från exempelvis snö, löv och barr.


Sopa eller spola inte ner sand eller annat i rännstensbrunnarna. Om kommunen använder gångytan utanför din fastighet som upplag för undanröjd snö, skall sandning för gångtrafik utföras efter sidan på gatan.

Postlådor, soptunnor och infarter är fastighetsägarens ansvar att skotta fram. Fastighetsägaren är också ansvarig för att röja undan istappar och tung snö som kan falla från tak.

Till toppen av sidan