Returpapper blir kommunalt ansvar 2022

Vid årsskiftet 2022 upphör producentansvaret för returpapper och kommer istället ingå i det kommunala avfallet.

Producentansvaret har inneburit att tidningsbranschen har varit ansvariga för att samla in och återvinna returpappret samt stått för kostnader för detta. Den 1 januari 2022 ska kommunerna ta över ansvaret för insamlingen av returpapper. Beslutet grundar sig i att det säljs färre och färre papperstidningar med sjunkande intäkter som följd. För att underlätta för tidningsbranschen har därför producentansvaret avskaffats. Denna förändring innebär att kostnader för returpappershanteringen istället kommer finansieras via kommunens avfallstaxa.

För dig som bor i Degerfors kommun blir det ingen förändring och du kan fortsätta att återvinna ditt returpapper precis som tidigare via kommunens återvinningsstationer eller kommunens återvinningscentral.

Sortera rätt

Det här ska läggas i kärlet för returpapper:

  • tidningar av alla slag, även veckotidningar med glansiga omslag
  • kataloger
  • reklamblad, broschyrer och andra trycksaker
  • skriv- och ritpapper
  • pocketböcker

Tänk på att ta bort plastomslag, de lägger du i plaståtervinningen. Häftklamrar, spiraler och liknande behöver du inte ta bort från tidningar eller block. De avskiljs med magneter och skickas till metallåtervinning.

Kuvert och post it-lappar läggs i vanliga soppåsen för restavfall, liksom inbundna böcker som inte kan lämnas till återbruk, omslagspapper läggs bland pappersförpackningar.

Återvinning är energismart

Visste du att återvinnare är goda planetskötare? Om du återvinner din dagstidning spar du energi som räcker för att brygga 38 koppar kaffe.

Till toppen av sidan