Sophämtning fritidshus

Sophämtning vid fritidshus 2024

Ojämn vecka med start vecka 19 och slut vecka 37:

Skriv tabellbeskrivning här

Veckodag

Område

Måndag

Högberg, Mobråten, Håkanbol, Lidetorp, Gärdsbol, Mo, Sävsjödammen, Rotebäcken, Karsel, Grytsjön, Björnkällan, Källsbo, Källaråsen, Bäcketorp, Bäckelid

Onsdag

Sunds Gård, Stensäng, Sirbo, Slättåsen, Gökhult, Sollaretorp Långåsen, Däldenäs, Skogskärr, Björkfallet, Julön, Lämås, Karlstorp, Råbäck, Forsnäs, Vårbo, Eka, Gisselnäs, Mellantorp, Fallet

Jämn vecka med start vecka 20 och slut vecka 38:

Skriv tabellbeskrivning här

Veckodag

Område

Måndag

Karlskogavägen, Ängebäck, Gräsmossen, Åsen, Borgen, Högeberg, St. Strömtorp, Holmtorp, Högåsen, Bodalen

Onsdag

Duvedalen, Mölle, Knutsbol, Östervik, Ölsdalen, Kockas, Krontorp, Solberga, Björken, Prästfallet, Måttan, Skäggebol, Fågelåsen, Klippan, Gustavsäng, Ölsboda, Stubbetorp

Torsdag

Svartå + ytterområden (Guldsmedsboda)

Sortera nedbrytbart matavfall

Från 2024 gäller kravet att sortera ut sitt matavfall även vid fritidsbostaden. Alla abonnenter som har en grön fritidstunna kommer att få en brun tunna om man inte valt att ansöka om egen kompostering av matavfallet.

Se till att vägen är framkomlig och i gott skick

  • Vägen ska ha hårdgjord körbana av grus eller asfalt och tåla trafik med tungt fordon belastningsklass BK2.
  • Vändplanen bör ha en diameter på 18 m med en remsa på ytterligare 1,5 m runt om utan hinder för en normalstor sopbil.
  • En väg eller återvändsgata där sopbilen behöver vända ska vara grusad eller asfalterad. Sopbilen kan inte vända på en gräsyta.
  • Rensa bort större stenar på vägen och sly, buskar eller träd som hänger över vägen.

Placera dina kärl tillgängligt

  • Placera sopkärlen så att chauffören kan undvika att backa för att komma åt dem.
  • Ställ sopkärl med 50 cm mellanrum och med locköppningen utåt, mot sopbilen.
  • Har du bom placerar du sopkärlen utanför bommen.

Om din väg inte uppfyller dessa krav, meddela renhållningen och flytta ut din soptunna tillfälligt till en bättre väg för att få den tömd. Det är också upp till chauffören att avgöra om hen kan köra på en väg eller inte.

Tack för att du hjälper oss skapa en säker arbetsmiljö får våra kollegor!

Till toppen av sidan