Farthinder på kommunala gator

Trafiksäkerhetsarbete handlar om fysiska åtgärder, om att ändra beteende samt att sänka hastigheterna. Att bygga fysiska trafikmiljöer som innebär låga hastigheter är det långsiktiga målet.

Trafiksäkerhetsåtgärder
Trafiksäkerhetsarbete handlar om fysiska åtgärder, om att ändra beteende samt att sänka hastigheterna. Att bygga fysiska trafikmiljöer som innebär låga hastigheter är det långsiktiga målet. I det korta perspektivet finns det även andra åtgärder; översyn av hastigheter, punktinsatser på skadedrabbade platser, mm. Serviceförvaltningen har en begränsad budget och ett uppdrag att använda de tillgängliga medlen där de har störst effekt, därför åtgärdas skadedrabbade platser först. Detta ska dock inte tolkas som att någon måste skadas innan vi gör en åtgärd.

Ökad medvetenhet genom samverkan
Alla åtgärder är inte kommunens att genomföra. Liknande trafiksituationer som upplevs som problem på den egna villagatan finns även på övriga villagator. För en ökad förståelse om den upplevda trafiksituationen är det därför viktigt att samverka grannar emellan. Kommunen anser därför att en första åtgärd ska vara samtal och resonemang mellan boende på gatan där trafik upplevs köra för fort.

Du kan själv påverka trafiken på din gata till exempel via ett tillstånd för blomlådor. Om du vill placera ut blomlådor på en av kommunens gator behöver du tillstånd från kommunen. Läs mer om blomlådan nedanför.

Länk till riktlinjer för blomlådan hittar du här Pdf, 849.9 kB..

Så här gör du för att ansöka:
1. Gå in på vår E-tjänst portal, som du hittar här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
2. Tryck på ikonen som heter Bo, bygga, trafik och & miljö.
3. Klicka på Gata, park och trafik.
4a. Vill du använda E-tjänsten, tryck på Ansökan om blomlådor som farthinder.
4b. Vill du fylla i blanketten för hand, så trycker du på PDF-blanketten till höger om texten "Ansökan om blomlådor som farthinder" och skriver ut blanketten.

Om blomlådan

 • Blomlådorna tillverkas, bekostas och sköts av sökanden (se ritning).
 • Blomlådorna ska ha reflexer på två sidor (i färdriktningarna). Reflexerna kan du hämta på Serviceförvaltningen, Industrigatan 1.
 • Blommorna i lådan ska skötas och underhållas så att blommorna hålls fräscha. Lådorna får inte fyllas med något annat än blommor och jord.
 • Tillståndstiden för blomlådor är mellan 15 maj och 30 september och gäller endast under en säsong. Du måste göra en ny ansökan varje år.

Om placering av blomlådan

 • Lådan ska placeras minst 20 meter från en korsning och bilister måste ha minst 50 meter fri sikt.
 • Blomlådorna får inte flyttas utan ska stå kvar där vi kommit överens om att de ska stå.
 • Avstånd mellan blomlådorna ska vara ungefär nio meter.

Om sökande/kontaktperson

 • En person på den gata där blomlådorna placeras ska vara ansvarig för lådorna. Om du som kontaktperson åker bort under sommaren måste det finnas någon annan person längs gatan som vi kan kontakta om det skulle uppstå något problem eller klagomål.
 • Du får bara placera ut blomlådor på den gata där du själv bor.

Krav och skyldigheter

 • De boende som har blomlådorna utanför sin fastighet måste ge sitt medgivande.
 • Du ska dela ut ett informationsbrev till samtliga boende på gatan. Du hittar länken till informationsbrevet nedan.
 • Du måste se till att det hålls rent kring blomlådorna där kommunens renhållningsmaskiner inte kommer åt.
 • För att inte begränsa framkomligheten så är det viktigt att inga bilar parkerar vid blomlådorna.
Till toppen av sidan